Евродепутатът Мария Габриел обявява ученически конкурс за есе и мултимедийна презентация Темата на тазгодишното издание на ежегодния ученически конкурс е  „Помощта на ЕС за развитие – моят поглед, моите идеи” Конкурса е организиран от евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, ръководител на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел, и е в контекста на 2015 г., обявена за Европейска година на развитието. Повече от половината от помощта за развитие в глобален мащаб се предоставя от ЕС и по-голямата част от нея е за най-слабо развитите държави. Помощта на ЕС за развитие има за първостепенна цел намаляването на бедността, а в дългосрочен план нейното премахване.