ВИДЕО/Костадин Костадинов: Бюджета на Дупница за 2013 година бе много постна пица Председателят на Общински съвет Дупница Костадин Костадинов даде днес пресконференция посветена на предстоящата утре сесия на местния парламент. Според него заседанието ще бъде рекордно дълго, защото в дневния ред има записани 49 докладни. Като най-важна Костадинов отличи докладната относно отчета на администрацията за изпълнението на Бюджет 2013 година. Този бюджет бе наречен от Костадинов „Бюджет на малката много постна пица“. Изпълнението на заложените тогава  22 млн 344 хил лева е 86%. Председателят на Общински съвет Дупница представи и статистика на собствените приходи на Общината през годините от 2009 до 2013, като според него има огромен дисбаланс. „Важно е собствените приходи да се увеличат. Защото сега са малко и това показва колко се работи“ допълни Костадинов. Той заяви, че през 2013 година е имало завишени разходи за храна в детските градини в размер на 70 хил лева и 200 хил лева капиталови разходи за театъра. На пресконференцията бе поставен въпрос и за дължимите за 2013 година от Община Дупница към РИОСВ-Перник близо 400 хил лева санкция за липсата на депо за битови отпадъци.